Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


Ν. 4038/2012 – ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με τη διάταξη της παρ. 3 άρθρο 23 Ν.4075/11-04-2012 παρατάθηκε η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 21 Ν.4038/02-02-2012. Συγκεκριμένα:

1. Άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012:

Προϋποθέσεις:

- Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη και καταβολή του 1ου διμήνου 2012.

- Υποβολή αίτησης μετά την 1/5/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.

- Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011 - καταβολή τρεχουσών εισφορών.

- Μη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών που μεσολαβούν από την αίτηση ένταξης στο διακανονισμό έως στην καταβολή της 1ης δόσης ή μη εμπρόθεσμη καταβολή οποιασδήποτε δόσεις συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.

- Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.

- Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2013.

2. Άρθρο 21 παρ. β του Ν.40382012- Νέα ρύθμιση:

Προϋποθέσεις:

- Υποβολή αίτησης έως 30/4/2012 και καταβολή του 1ου διμήνου 2012.

- Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011 - καταβολή τρεχουσών εισφορών.

- Εξόφληση:

Εφάπαξή έξι(6) δόσεις με έκπτωση100% στα πρόσθετα τέλη

Από επτά(7) έως δέκα(10) δόσεις με έκπτωση75% στα πρόσθετα τέλη

Καταβολή εφάπαξ ή1ης δόσης έως 31/5/2012.

- Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια

- Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεωνέως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης

- Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.

- Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε εδώ το σχόλιό σου