Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 17/26.3.2012 Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 210 5285617
FAX: 210 5285599
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17

ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)».
Με την αριθ.Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012.
Μεταξύ των άλλων ως προϋποθέσεις τέθηκαν:
- ελάχιστο οφειλόμενο ποσό 2.500€, στο οποίο να περιλαμβάνονται κάθε είδους εισφορές χωρίς τα τέλη καθυστέρησης και
- ελάχιστο ποσό δόσης διακόσια πενήντα ευρώ (250€)
Μετά από διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ. Φ 80000/οικ.5049/365/20.3.2012) τροποποιούμε την αρ. Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο ως προς το ελάχιστο ποσό οφειλής και δόσης.
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση ανεξαρτήτως ελαχίστου ποσού οφειλής (χωρίς τα Τ.Κ.) και δόσης.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίστηκαν με την αρ. Ο.Α.Ε.Ε. 9/12 εγκύκλιο.
Ασφαλισμένοι που ενδεχομένως, υπήχθησαν σε ρύθμιση με άλλες διατάξεις λόγω του ότι οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους ήταν κάτω των 2.500€, δύνανται με αίτησή τους να διακόψουν τη ρύθμιση στην οποία υπήχθησαν και με νεότερη αίτησή τους να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012.
Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπηρετούντες στο Τμήμα σας υπάλληλοι.
 
 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ                                           Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ     
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ                                                                       Ι. ΜΑΡΙΑ    
 
 
                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε εδώ το σχόλιό σου